dom-klas.ru

People email adult dating sites

Get on the Bear Traps Report Today, click here Central banks have done it again, eight years of an easy money gravy train have led to a colossal overbuild in the mall – commercial real estate space.

Pagbabago sa pagdating ng mga kastila

Rated 4.93/5 based on 632 customer reviews
Adult dating sex tips Add to favorites

Online today

(Effective and Alternative Secondary Education) ARALING PANLIPUNAN I MODYUL 5 ANG PAGDATING NG MGA ESPANYOL BUREAU OF SECONDARY EDUCATION Department of Education Dep Ed Complex, Meralco Avenue Pasig City MODYUL 5 ANG PAGDATING NG MGA KASTILA Matututuhan mo sa modyul na ito ang mga dahilan kung bakit napunta ang mga Kastila sa ating lupain. Sa tulong ng aliping Malay na si Enrique na nagsilbing tagapagsalin, nakilala ni Magellan sina Raha Kolambu at Raha Siagu. maliit na isla ng Ferdinand Magellan 5 Noong Marso 31, 1521, kasabay ng Pasko ng Pagkabuhay, ginanap ang kaunaunahang Misang Kristiyano sa ating kapuluan. Turko o Turkey (Ang nagpalaganap ng Islam sa Maraming bansa) Gawain 2: Pagpapalalim ng Kaalaman Ganito ba ang iginuhit mo 1. Lahat ng ito ay tama: Sa kalukuyan, pumupunta rito ang mga taga-Europa upang: 1.

pagbabago sa pagdating ng mga kastila-58

Ayon sa utos ni Haring Felipe II, ang mga karapatan at pribilehiyo ng mga datu bilang cabeza de barangay ay dapat protektahan. Ang pagiging matapang Ang pagiging masunurin Ang mabuting pagtanggap sa mga dayuhan Ang pagiging masayahin 8. Ngayon naman ay magbigay ka ng tatlong dahilan o kuru-kuro kung bakit marami pa ring taga Europa ang nagsisipunta sa Pilipinas. Ngunit inakala niya na hindi sapat ang pagkilala ng Hari ng Portugal sa kanyang nga nagawa. Maihahambing mo kaya ang mga dahilan kung bakit interesado sa mga bansang Silangan ang mga taga Europa. Nalaman mo na sa aralin ang mga salik nang pagpunta rito ng mga taga-Europa noong unang panahon. Batay sa iyong talaan, may kaugnayan kaya ang magandang pagtanggap ng mga Katutubo sa Kastila ayon sa pisikal na kaanyuan? 4 Si Ferdinand Magellan at ang Paglalakbay sa Pilipinas Si Ferdinand Magellan ay isang Portuges na nakapaglakbay na sa India at Malacca. 1 PANIMULANG PAGSUSULIT: Panuto: Bilugan ang titik ng tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang hindi maituturing na salik sa pagpunta ng kanluraning Kastila sa ating lupain? Nahimok ni Magellan si Raha Humabon na maging basalyo ng Haring Carlos ng Espanya. Si Magellan ang unang dayuhang Europeo na nakarating as Pilipinas at nakipag-ugnayan sa mga katutubo. Ang Pagmimisa sa Limasawa Mula sa Homonhon, nagpatuloy ang paglalayag ng pangkat ni Magellan hanggang sa makarating sila sa Limasawa noong Marso 28, 1521. Mapa 17 Gawain 3: Paglalapat Alin dito ang mga isinagot mo? Ngunit kung ang layunin ay payamanin ang sarili at pagsamantalahan o guluhin ang maayos na buhay ng mga katutubo, ito ay di ktaanggap-tanggap. Alin sa mga sumusunod ang pangunahing layunin ng mga Kastila sa pagtungo at pagtuklas ng mga lugar sa Silangan? Masusuri ang epekto ng pagdating ni Magellan sa buhay ng mga katutubo. Gumawa ka rin ng talaan ng mga katangiang pisikal ng Pilipino. Tinawid nila ang masikip na daanang ito na ngayon ay tinatawag na Strait of Magellan.